پیچ های مناسب برای چیست؟

پیچ ها به طور گسترده استفاده می شوند. پیچ ها یکی از اتصال دهنده های متداول ما هستند.این ماده عمدتاً در چهار زمینه زیر استفاده می شود:

1. صفحه فولادی ضد زنگ ، صفحه فلزی ، صفحه فولادی گالوانیزه ، نصب مهندسی.

2. محفظه نور فلزی دیوار پرده فلزی و سایر نصب داخلی و خارجی.

3. فولاد زاویه عمومی ، فولاد کانال ، صفحه آهن و سایر مواد فلزی نصب ترکیبی.

4- پروژه های مونتاژ صندوق های اتومبیل ، جعبه های کانتینر ، صنعت کشتی سازی ، تجهیزات تبرید و غیره.


زمان ارسال: ژوئن - 28-2020